Logo Ajuntament

Oficina virtual

Seu electrònica municipal

Us trobeu a:

Identificació


Per accedir a la zona privada s'ha d'identificar mitjançant Certificat Digital.

Avís legal

    De conformitat amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, s’informa que les dades personals seran incloses al fitxer “Tràmits Ciutadà” amb la finalitat de registrar les consultes, queixes i suggeriments o altres tràmits realitzats pel ciutadà. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les dades del fitxer, dirigint-se al responsable d’aquest fitxer: Ajuntament del Prat de Llobregat/ Pl. de la Vila, 1 / 08820-El Prat de Llobregat


Pujar


Copyright © 2006 - 2011 Ajuntament del Prat

Plaça de la Vila, 1 - 08820 El Prat de Llobregat. Tel 933 790 050

NIF: P-0816800G - Registro de Entidades Locales, núm: 01081825