Identificació


Per accedir a la zona privada s'ha d'identificar mitjançant Certificat Digital.

Avís legal

  1. Us informem que se sol•licitaran dades de caràcter personal per poder realitzar la tramitació o consulta sol•licitada. Aquestes dades seran incorporades en un fitxer automatitzat propietat de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, complint amb les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

  2. L'Ajuntament del Prat de Llobregat garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es demanen, així com la implementació de les mesures, tant d'ordre tècnic com a organitzatiu, que garanteixen la seva seguretat.

  3. Així mateix, us informem de la possibilitat d'exercitar el vostre dret d'accés, cancel•lació, rectificació i oposició, establerts en la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal.

  4. Podreu exercir aquest dret, per Internet, a través dels corresponents formularis electrònics que trobareu a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament: https://seu.elprat.cat, on també trobareu el model de sol•licitud que us podreu descarregar, si voleu exercir aquest dret de manera presencial, i presentar-lo a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça de la Vila, 1, del Prat de Llobregat).