Logo Ajuntament

Oficina virtual

Sede electrónica municipal

Usted está en:

Accessibilitat


Amb la finalitat d'adaptar el portal municipal del Prat de Llobregat a les necessitats de les persones que presenten algun tipus de discapacitat, s'ha tractat de seguir les pautes d'acessibilitat per a pàgines web adoptades pel Consorci W3C impulsat per la Web Accessibility Iniciative - WAI.
La programació s'ha adaptat a la normativa HTML 4.01 Transicional i els estils a la normativa CSS 2.1.
S'han adoptat totes les recomanacions que s'estableixen amb prioritat 1 i 2, així com bona part de les que s'estableixen a prioritat 3.
Així, entre d'altres característiques, trobem:
 • Compatibilitat amb diversos navegadors com Explorer 5.5 o superior, Netscape 6.0 o superior, Mozilla 1.1 i Google Chrome
 • Navegació sense dependència del JavaScript.
 • Accés a tots els continguts indistintament amb ratolí o teclat.
 • Textos descriptius per a les imatges, i alternatives als continguts multimèdia.
 • Indicació explícita de tots els enllaços, oferint alternatives en casos com els mapes d'imatges, i advertiment d'obertura de finestra nova quan s'escau.
 • Control per l'usuari del tamany de la lletra.
 • Diverses mesures de caràcter tècnic previstes per facilitar l'accés amb navegadors-lectors.
L'amplitud de la base de dades subjacent en el web, pot comportar que eventualment algun contingut no compleixi plenament la normativa HTML 4.01 transicional
Icones d'ajuda a la navegació
  S'han utilitzat una serie d'icones per fer més fàcil la navegació i donar informació sobre el destí i forma dels enllaços:
 • L'enllaç s'obre en una finestra nova.
 • Enllaç extern
 • Enllaç intern
 • Enllaç al programa de correu del client
 • Imprimir pàgina
L'accessibilitat: un procés sempre actiu.
L'accessibilitat al web es construeix aplicant criteris que en molts casos són d'avaluació subjectiva. D'altra banda, les dificultats d'accés són molt variables en funció del tipus de discapacitat que pot concorre en un usuari, i això fa que l'aplicació dels criteris no sempre sigui òptima per a tothom.


Subir


Copyright © 2006 - 2011 Ajuntament del Prat

Plaça de la Vila, 1 - 08820 El Prat de Llobregat. Tel 933 790 050

NIF: P-0816800G - Registro de Entidades Locales, núm: 01081825