Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IBI - Impost sobre Béns Immobles: Bonificació per a les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària

EN TERMINI

Període de presentació:

La sol·licitud d'aquesta bonificació s'haurà de fer amb anterioritat a l'inici de les obres.


Objecte:

La concessió d'una bonificació del 90% de l'impost sobre béns immobles (IBI) a favor de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària. Aquesta bonificació serà aplicable a les finques afectades per obra nova o per rehabilitació equiparable, sempre que aquesta finca no figuri en el seu immobilitzat.

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquells en què s'iniciïn les obres fins al posterior a la seva terminació, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui excedir de tres períodes impositius.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària.

Període de presentació:

La sol·licitud d'aquesta bonificació s'haurà de fer amb anterioritat a l'inici de les obres.

Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
Unitat responsable de la tramitació:
Departament de Gestió Tributària
Òrgan que resol:
Decret del Tinent d'alcalde d'Economia, Governança i Qualitat Democràtica.
Termini màxim de resolució i notificació:
6 mesos des de la data de la sol·licitud
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Recurs de reposició
Observacions:

Per gaudir de la bonificació, l'empresa haurà d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament.

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats