Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Preinscripció escolar 2n cicle educació infantil, primària i secundària obligatòria. Curs 2024-2025

EN TERMINI

Període de presentació:Del 6 al 20 de març de 2024
Per a la preinscripció de 2n cicle d'Educació Infantil i Primària.

Del 8 al 20 de març de 2024
Per a la preinscripció d'Educació Secundària obligatòria.


Objecte:

Sol·licitud de plaça escolar en les escoles públiques i concertades del municipi, per a nens i nenes de 3 a 16 anys, en les etapes de 2n cicle d'Educació Infantil, Primària i Secundària obligatòria.

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que regula el procés de preinscripció, ha publicat la Resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025.


Forma d'inici:
A petició de la persona interessada.

Qui ho pot sol·licitar:
El pare, mare o tutor/a legal de l'alumnat.

Període de presentació:
Del 6 al 20 de març de 2024
Per a la preinscripció de 2n cicle d'Educació Infantil i Primària.

Del 8 al 20 de març de 2024
Per a la preinscripció d'Educació Secundària obligatòria.
Canal de tramitació:

Durant el període de preinscripció i matriculació:

La sol·licitud per a educació infantil i primària.
La sol·licitudpara educación secundaria oblicatoria, per educació secundària obligatòria,tant per als centres públics com per als privats-concertats, es farà de manera telemàtica.

Aquelles famílies que necessitin acompanyament per fer el tràmit telemàtic podran trucar a l'OAC 360º.
Tel. 935 954 414, horari de 8 a 20 h.

Si teniu altres dubtes o consultes us acompanyaran des de l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME).
Tel. 933 790 050, ext. 5334,5335 i 5439.

Entre l'inici del curs i el nou període de preinscripció i matriculació:
Secció d'Educació de l'Ajuntament del Prat de Llobregat
c. del Centre, 26-30, 1a planta
Tel. 933 790 050

Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït.

Unitat responsable de la tramitació:
Secció d'Educació de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

Òrgan que resol:

Comissió de Garanties d'Admissió (presideix la inspecció educativa del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya).

Observacions:

Cal presentar una única sol·licitud en suport electrònic o informàtic per a cada tipus d'ensenyament.
Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, o durant el termini establert per fer-la cal presentar la documentació, si durant aquest termini no s'acrediten les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció el criteri afectat no es considera i es perden els punts corresponents.

La presentació de més d'una sol·licitud, comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


Tràmits destacats