Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Preinscripció escolar 1r cicle d'Educació Infantil: Escoles bressol municipals i llar d'infants. Curs 2024-2025

EN TERMINI

Període de presentació:Del 6 al 19 de maig (ambdós inclosos).

A partir del 20 de maig el tràmit estarà fora de termini.

Segons recull la Resolución EDU/465/2024, de 22 de febrer, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.


Objecte:

Sol·licitud de plaça escolar en els centres educatius públics del municipi que acullen nens i nenes de 4 mesos a 3 anys, en l'etapa del 1r cicle d'educació infantil.

Cal que el nen o nena tingui, com a mínim, 16 setmanes el dia de l'inici del curs.

S'ha de presentar una única sol·licitud telemàtica a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) dins dels terminis establerts. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, o durant el termini establert per fer-la, cal presentar la documentació. Si durant aquest termini no s'acrediten les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció el criteri afectat no es considera a efectes de baremació i es perden els punts corresponents.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada.
Qui ho pot sol·licitar:
El pare, la mare o el/la tutor/a legal de l'infant.
Període de presentació:
Del 6 al 19 de maig (ambdós inclosos).

A partir del 20 de maig el tràmit estarà fora de termini.

Segons recull la Resolución EDU/465/2024, de 22 de febrer, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Canal de tramitació:
Telemàticament: clicant botó TRAMITAR.

Per a la tramitació telemàtica cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats admesos al menú de la seu electrònica.

Si tramiteu telemàticament, podeu aportar documents en format pdf, sens perjudici que l'Ajuntament pugui requerir l'acreditació dels documents originals que cregui convenients.

Taxes i impostos associats (pagament):
La preinscripció és gratuïta però el servei d’escola bressol porta associada una taxa.
Ordenança fiscal núm. 18: Taxa per la prestació dels serveis d'escoles bressol.

En el moment de fer la preinscripció es podrà sol·licitar la tarificació social. En cas de fer-ho, s'haurà d'adjuntar la declaració responsable que es troba a l'apartat "Sol·licituds i documentació complementària".

Unitat responsable de la tramitació:
Secció d'Educació de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

Òrgan que resol:

Comissió de Garanties d'Admissió (La presideix la regidora d'Educació de l'Ajuntament del Prat de Llobregat).

Termini màxim de resolució i notificació:
11 de juny: llistats definitius d'admissió.
Observacions:

Cal presentar una única sol·licitud dins dels terminis del calendari que estableix la resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula.
El calendari del procés de preinscripció, els criteris i la documentació que cal presentar, els podeu consultar en els documents adjunts.

Portes obertes als centres d'educació infantil de primer cicle (0-3 anys)
Les escoles bressol i llar d'infants públiques del Prat de Llobregat obre les portes per tal que les famílies pugueu visitar els centres i rebre informació del seu funcionament abans de matricular el vostre fill o filla.
Podeu consultar el calendari de les jornades de portes obertes en el document adjunt.

Tràmits destacats