Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra major - Instal·lació i posada en funcionament de Grua-torre

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Sol·licitud de llicència per instal·lar i posar en funcionament una grua torre destinada a l'elevació i distribució de materials en les obres de construcció.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:
El promotor/a de l'obra o representant legal.
Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR

Presencialment:
  - En la Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC) (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
  Pl. de la Vila, 1
  Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
  De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
  Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
  Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
  Tel. 933 790 050

  - Al Departament d'Urbanisme:
  c. Major, 2-4 baixos
  Horari: de dilluns a divendres, matins de 9 h a 13.30h

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.

Taxes i impostos associats (pagament):
Ordenança fiscal núm. 10:Taxa per expedicions de documents.
Unitat responsable de la tramitació:
Àrea d'Urbanisme.
Òrgan que resol:
Decret tinent d'alcalde
Termini màxim de resolució i notificació:
1 mes, comptat des de la data de presentació de la sol·licitud.
Efectes del silenci administratiu:
Estimatori, només si és conforme amb la legalitat urbanística.
Recursos:
Recurs de reposició o recurs contenciós administratiu.

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats