Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Pròrroga autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts lúdics municipals

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Sol·licitud de pròrroga per un any de les autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts lúdics de les finques ubicades al camí de la Bunyola. L'adjudicació d'un hort lúdic comporta la utilització privativa de les instal·lacions municipals destinades a aquesta finalitat, amb caràcter precari i essencialment revocable, per raons d'interès públic.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona adjudicatària que al moment de sol·licitar la pròrroga continuï complint les condicions necessàries per ser adjudicatari o adjudicatària d'un hort lúdic municipal.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

Per a la presentació de la instància de sol·licitud de pròrroga de l'autorització d'ús dels horts lúdics municipals:

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment, a Cases d'en Puig:
Pl. de l'Agricultura, 4
Horari: De dilluns a divendres, matins de 9 h a 14 h

Per als temes relacionats amb la liquidació del preu públic per serveis de les instal·lacions dels horts lúdics municipals:

Presencialment, al departament de Gestió Tributària (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
c. Centre, 26-30, baixos
Horari: de dilluns a divendres, de 9 h a 13.30 h
Tel. 933 790 050 Ext. 5109, altres extensions 5330 i 5348

Taxes i impostos associats (pagament):

Preu públic per serveis de les instal·lacions dels horts lúdics municipals per un import de 106 euros.

Les persones beneficiàries dels horts municipals que vulguin sol·licitar la bonificació del 50% del preu públic, hauran d'acreditar que els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors o iguals a la progressió de la taula recollida en la clàusula VII de les Bases reguladores de l'atorgament de les autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts municipals.

Unitat responsable de la tramitació:
Àrea d'Acció Ambiental, Energia, Serveis i Ciutadania.
Termini màxim de resolució i notificació:

Una vegada presentada la sol·licitud de pròrroga de l'autorització i el document acreditatiu d'haver abonat l'import del preu públic per serveis de les instal·lacions dels horts lúdics municipals, la persona adjudicatària pot recollir la seva autorització a l'equipament municipal de Cases d'en Puig.

Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Observacions:

Per a més informació sobre les instal·lacions, condicions, obligacions de les persones usuàries, etc., caldrà consultar les bases reguladores de les condicions de l'atorgament de les autoritzacions d'ús de les instal·lacions dels horts lúdics municipals.

Tràmits destacats