Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Mercat setmanal de Sant Cosme

EN TERMINI

Període de presentació:- Sol·licitud inicial per a la venda no sedentària:
En el termini que es determini en el procediment de selecció.

- Resta de sol·licituds: en qualsevol moment.


Objecte:
a) Sol·licitud inicial d'ocupació de la via pública per a la venda no sedentària al mercat setmanal de Sant Cosme.
b) Sol·licitud de transmissió, ampliació o disminució, intercanvi, baixa de parada i altres peticions.
Forma d'inici:
A petició de la persona interessada.
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona.
Període de presentació:
- Sol·licitud inicial per a la venda no sedentària:
En el termini que es determini en el procediment de selecció.

- Resta de sol·licituds: en qualsevol moment.
Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment:
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC) (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.

Taxes i impostos associats (pagament):
Ordenança fiscal núm. 14: Taxa per les ocupacions del subsòl, la volada i activitats a la via pública.
Unitat responsable de la tramitació:
Departament de Via Pública.
Òrgan que resol:
Decret del Tinent d'alcalde i Junta de Govern local.
Termini màxim de resolució i notificació:
3 mesos, a comptar de la fi del termini de presentació de la sol·licitud.

Les sol·licituds d'ampliació, disminució i canvis de parades, seran resoltes anualment per l'Ajuntament.


Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori.
Recursos:
Recurs potestatiu de reposició i recurs contenciós administratiu.

Tràmits destacats