Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Cens d'animals de companyia (inscripció, baixa i modificacions)

EN TERMINI

Període de presentació:

En el termini màxim d'un mes comptat a partir de la data de naixement, data d'adquisició de l'animal o del fet que hagi motivat la baixa o modificació de les dades que figuren en el cens.


Objecte:

La inscripció d'un animal de companyia (gos, gat o fura) al cens d'animals de companyia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, així com la comunicació de baixa per mort, pèrdua o canvi de residència i també qualsevol modificació de les dades que figurin al cens.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada i a instància de l'Ajuntament.
Qui ho pot sol·licitar:
Les persones propietàries d'animals de companyia.
Període de presentació:

En el termini màxim d'un mes comptat a partir de la data de naixement, data d'adquisició de l'animal o del fet que hagi motivat la baixa o modificació de les dades que figuren en el cens.

Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment:

  - Al Departament de Salut Pública i Consum: (Es recomana solicitar cita previa on line)
  c. Major, 23
  Horari: De dilluns a divendres, matins de 9 h a 13.30 h

  - A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC) (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
  Pl. de la Vila, 1
  Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
  De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
  Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
  Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
  Tel. 933 790 050

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Taxes i impostos associats (pagament):

Ordenança fiscal núm.12: Taxa per la tinença i prestació de serveis relacionats amb els animals de companyia.

Taxa de 10 euros per la inscripció al cens.
Gratuït per a la baixa o modificació de les dades que figuren en el cens.

Unitat responsable de la tramitació:
Salut Pública i Consum.
Termini màxim de resolució i notificació:
Immediat
Efectes del silenci administratiu:
Estimatori
Observacions:

Tots els propietaris de gossos estan obligats a inscriure'ls en el cens d'animals de companyia. Una vegada inscrit, es lliurarà el resguard de l'alta i la placa censal amb el número corresponent.

Tràmits destacats