Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Sol·licitud actes de ciutat

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any.

 • Per a espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament inferior a 500 persones:
  La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 15 dies, respecte la data de l'activitat.

 • Per a espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament superior a 500 persones i inferior a 1000 persones: La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 30 dies, respecte la data de l'activitat.

 • Per a espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament superior a 1000 persones i fins a 10.000 persones: La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 30 dies, respecte la data de l'activitat.

 • Objecte:

  L'objecte d'aquest tràmit es l'autorització de la via pública per a la realització d' espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari a la via pública.

  S'entén per espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, aquells que es duen a terme a la via pública i en els parcs i jardins municipals sempre que aquests espais compleixen les condicions exigibles per a la seva realització.


  Es consideren espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari, entre d'altres, els següents:

  1. Concerts i espectacles musicals, ballades de sardanes, cantades de corals.

  2. Activitats incloses dins del marc d'una festa major (cantades d'havaneres, xocolatades, espectacles d'animació, desfilades, etc).

  3. Activitats de caràcter festiu i tradicional (caga tió, carnestoltes, revetlles, ...).

  4. Tota mena d'activitats i modalitats esportives.

  5. Commemoració de dates assenyalades.

  6. Totes aquelles activitats dinàmiques que no es desenvolupin en un emplaçament fixes i comportin un itinerari (rues, cercaviles, caminades, curses).


  Tipologia de llicències

  A)Llicències per a un aforament inferior a 500 persones ( baix aforament) de caràcter veïnal o associatiu.

  B)Llicències per a un aforament inferior a 1.000 persones ( o inferior, si es determina per l'Ajuntament, que realitzen activitats que comporten risc o perill).

  C)Llicències per a un aforament superior entre 1.000 i 10.000 persones.

  Forma d'inici:
  A petició de la persona interesada.
  Qui ho pot sol·licitar:
  Qualsevol entitat.
  Període de presentació:
  Tot l'any.

 • Per a espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament inferior a 500 persones:
  La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 15 dies, respecte la data de l'activitat.

 • Per a espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament superior a 500 persones i inferior a 1000 persones: La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 30 dies, respecte la data de l'activitat.

 • Per a espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament superior a 1000 persones i fins a 10.000 persones: La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 30 dies, respecte la data de l'activitat.
 • Canal de tramitació:

  Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.
  Taxes i impostos associats (pagament):
  Tràmit gratuït.

  En cas de pagament de taxes per ocupació de via pública, d'acord amb l'Ordenança número 14, aquestes seran comunicades amb el permís.

  En cas de pagament de taxes per llicència d'activitat les exposades en l'Ordenança número 2, aquestes seran comunicades amb el permís corresponents.


  Unitat responsable de la tramitació:
  Departament de Via Pública.
  Òrgan que resol:
  Tinent/a d'alcalde de l'Àrea de Serveis i Ciutadania.
  Termini màxim de resolució i notificació:
  1 mes.
  Efectes del silenci administratiu:
  Desestimatori (silenci negatiu).
  Recursos:
  Recurs potestatiu de reposició i recurs contenciós administratiu.
  Observacions:

  Els documents d'autoprotecció s'han de complimentar amb tots els camps que afectin a l'activitat.

  La documentació s'haurà de presentar amb la instància de sol·licitud d'autorització de l'acte. En el cas de que manqui algun document preceptiu, es donarà un termini de subsanació de 3 dies.

  Els actes que impliquin la utilització de material pirotècnic hauran de donar compliment a la ITC-8 i ITC-18.


  Tràmits destacats