Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Sol·licitud de tancament de carrers, reserves d'estacionament i altres ocupacions de la via pública

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:
Sol·licituds d'ocupació de l'espai públic per a reserves d'estacionament, tancament de carrers i altres ocupacions de la via pública.
Forma d'inici:
A petició de la persona interessada.
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona física o jurídica

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica

Per a la tramitació telemàtica cal que disposeu d'un certificat digital. Podeu consultar els certificats admesos al menú de la seu electrònica.
Si tramiteu telemàticament, podeu aportar documents en format pdf, sens perjudici que l'Ajuntament pugui requerir l'acreditació dels documents originals que cregui convenients.

Taxes i impostos associats (pagament):

Ordenança fiscal núm. 14: Taxa per les ocupacions del subsuelo, el suelo, el vuelo y actividad en la vía pública

Unitat responsable de la tramitació:
Policia Local i el departament de Via Pública
Òrgan que resol:
Decret de Tinent d'Alcalde
Termini màxim de resolució i notificació:
El període màxim és de 3 meses amb caràcter general.
El formulari de sol·licitud informa sobre altres terminis de resolució, en funció del tipus d'ocupació.
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori (silenci negatiu)
Recursos:
Recurs potestatiu de reposició i recurs contenciós administratiu

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats