Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Representa - Registre electrònic d'apoderaments

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any.


Objecte:

El registre electrònic de representació, anomenat Representa, permet inscriure en línia les relacions de representació entre qualsevol persona física o jurídica:

        - Permet a una persona (anomenada 'poderdant' o 'persona representada'), designar una altra persona com la seva representant (també anomenada 'apoderat/da'). En el moment en què aquesta accepti la representació, aquesta quedarà inscrita. Aquesta forma d’inscripció és el que es coneix com representació apud acta.
        - Permet a una persona representant sol·licitar la inscripció d’un poder de representació que li ha donat prèviament la persona poderdant mitjançant un document, verificat per fedatari públic, generalment notarial. En aquest cas ha de ser validat per l’Administració, que comprovarà el seu contingut i si és l’original, quan es presenti en format paper, o si és una còpia autèntica, si s’entrega en línia.
        Aquest servei permet a les persones representants relacionar-se amb l’administració en nom de les poderdants sense haver de presentar per a cada nova gestió els documents que l’acrediten per fer-ho, ja que els empleats públics poden consultar les representacions inscrites al Representa en qualsevol moment.

El Registre Representa únicament serveix per acreditar la representació davant les Administracions públiques.

Tipus de poder segons les facultats que atorgui i període de temps pel qual s’atorga el poder. Tipus de representació:

        - General: l’apoderat podrà actuar en qualsevol actuació administrativa davant qualsevol Administració.
        - A un organisme: l'apoderat podrà actuar en qualsevol actuació administrativa d’una determinada Administració, com per exemple la Generalitat o un Ajuntament.
        - A un tràmit: l'apoderat podrà actuar per efectuar determinats tràmits especificats a la representació davant qualsevol administració o aquella que s’especifiqui.

Tipus de capacitat, es pot donar a la persona representant una o diverses d’aquestes:
        - Per tramitar, és a dir, presentar documentació, recursos, etc.
        - Per consultar
        - Per rebre notificacions
        - Total, que engloba les 3 anteriors.

Per a més informació es pot consultar el següent enllaç: Suport

Forma d'inici:
A petició de les persones poderdant i representant.
Qui ho pot sol·licitar:

Com a poderdant qualsevol persona interessada i com a representant qualsevol persona que vulgui inscriure una representació.

Període de presentació:
Tot l'any.
Canal de tramitació:

Tant poderdant com representant tenen la possibilitat de realitzar tots els tràmits de manera telemàtica, si tots dos són persones físiques, també tenen l'opció d'anar a una oficina presencial, amb cita prèvia.

Telemàticament:
Accedint al portal Representa.
Presencialment:
A l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC). Es recomana sol·licitar cita prèvia on line.
    Pl. de la Vila, 1
    Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
    De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
    Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
    Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
    Tel. 933 790 050

Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït.
Unitat responsable de la tramitació:
Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC).
Termini màxim de resolució i notificació:

Quan la persona representada és qui fa la inscripció, aquesta no serà efectiva i permetrà fer tràmits fins que ho accepti la persona representant.

Si qui fa la sol·licitud d'inscripció és la persona representant, aquesta inscripció queda pendent de validar la documentació presentada. Quedarà inscrita al registre en un termini màxim de 10 dies.

Descripció del procediment de tramitació:

Representant:
La persona representant ha d’adjuntar el document verificat per fedatari públic (per exemple un notari o un agent de canvi) en què se li van atorgar els poders prèviament, i esperar a què sigui validat per l’Administració.

Cal tenir present que només s’admeten documents notarials, o documents privats verificats per qualsevol altre fedatari públic. Si en el document notarial no hi figura el CSV (codi segur de verificació) s’ha de tenir en compte el següent:

        - Si es presenta en una oficina de registre, ha de ser una primera còpia emesa per la notaria.
        - Si es presenta en línia ha de ser una còpia autèntica, proporcionada per una oficina d’assistència en matèria de registre.

Poderdant:
La persona poderdant pot atorgar una representació sense adjuntar cap document (representació apud acta). Llavors haurà d’esperar a què la persona representant accepti la representació.

Gestions disponibles
Consulta: tant el poderdant com el representant poden accedir a Representa amb el seu DNI per consultar les representacions que han conferit i acceptat, respectivament, i que han estat inscrites.

Modificació: accedint a Representa pot modificar les dades de contacte. No es pot modificar cap altra dada de la representació; si cal fer-ho, s’haurà de donar de baixa la representació i crear-ne una de nova.

Baixa: la persona poderdant pot, en qualsevol moment, revocar una representació que hagi atorgat. Ho pot fer accedint a Representa.

Renuncia: la persona representant pot, en qualsevol moment, renunciar a una representació, accedint a Representa de la mateixa manera que la persona poderdant.

En cas de que es vulgui realitzar només un tràmit o es tracti d’una representació de caràcter puntual, no es recomanable la inscripció via Representa, es poden utilitzar els següents documents i presentant- los conjuntament amb el tràmit en qüestió.

Tràmits destacats