Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Justificació de subvencions per a persones jurídiques i entitats

EN TERMINI

Període de presentació:

- Subvencions nominatives: tot l'any.
- Subvencions per concurrència: segons terminis definits a les convocatòries.


Objecte:

Mitjançant aquest tràmit es pot presentar documentació necessària per a la justificació d'una subvenció en tramitació en aquest Ajuntament.
Per poder aportar documentació cal indicar el número d'expedient de la subvenció (NNNNN/ANY) en qüestió i l'àmbit al qual es demana.

Forma d'inici:
A petició de la persona jurídica o entitat interessada.
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona que actui com a representant.
Període de presentació:

- Subvencions nominatives: tot l'any.
- Subvencions per concurrència: segons terminis definits a les convocatòries.

Canal de tramitació:
Persones jurídiques i entitats, exclusivament per via telemàtica.
Clicant el botó TRAMITAR.
Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït.
Unitat responsable de la tramitació:
Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC).
Òrgan que resol:
L'òrgan resolutori dependrà de l'àmbit de la subvenció que s'estigui justificant.
Observacions:

És possible consultar els seus expedients en curs aquí.

A annexar a la justificació:
- Memòria del projecte normalitzada (model SUB-100).
- Compte justificatiu (és el mateix document que es va enviar com a pressupost, on s’ha d’afegir en altres pestanyes el balanç econòmic, la relació de factures totals del projecte i relació de nòmines si n’hi ha).
- Còpies de factures justificatives i justificants del seu pagament.

- En el cas de justificar despeses de personal, caldrà aportar també:
   . Relació de nòmines signada.
   . Documents TC1 (actual RLC) i TC2 (actual RNT).
   . Imports liquidats a Hisenda pel que fa a la retenció d’IRPF.
   . Justificants de pagament d’aquestes despeses.


Tràmits destacats