Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Autorització d'ocupació temporal de la via pública amb la instal·lació d'una terrassa

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any.


Objecte:
Sol·licitud d'autorització anual o per temporada (d'hivern o d'estiu) a l'ocupació de la via pública amb la instal·lació d'una terrassa.
Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona.
Període de presentació:
Tot l'any.
Canal de tramitació:

Telemàticament:
Per a la tramitació telemàtica cal que disposeu d'un certificat digital.
Podeu consultar els certificats admesos al menú de la seu electrònica.

Si tramiteu telemàticament, podeu aportar documents en format pdf, sens perjudici que l'Ajuntament pugui requerir l'acreditació dels documents originals que cregui convenients.

Taxes i impostos associats (pagament):

Ordenança fiscal núm. 14: Taxa per les ocupacions del subsòl, la volada i activitats a la via pública.

No s'autoritzarà l'ocupació de la via pública amb terrassa en els casos de falta de pagament de la taxa o dels seus fraccionaments de temporades anteriors.

El departament de Via Pública enviarà amb la notificació del decret d'autorització, el document de liquidació per a realitzar el pagament de la taxa en el termini establert en el mateix document. El comprovant de pagament de la taxa s'haurà d'enviar per correu electrònic al departament de Via Pública.

L'ocupació de la via pública no es farà efectiva, fins el pagament de la taxa corresponent.


Unitat responsable de la tramitació:
Departament de Via Pública.
Òrgan que resol:
Decret del tinent d'Alcalde.
Termini màxim de resolució i notificació:
1 mes.
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori (silenci negatiu).
Recursos:
Recurs potestatiu de reposició i recurs contenciós administratiu.

Tràmits destacats