Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Alta en el padró d'habitants

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Sol·licitud d'alta en el Padró Municipal d'Habitants del Prat de Llobregat per a persones procedents d'altres municipis de l'Estat espanyol o de l'estranger.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona major d'edat procedent d'altre municipi que estableix la seva residència al Prat de Llobregat.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

Telemàticament: Qualsevol persona excepte persones interessades estrangeres que siguin alta al Prat de Llobregat.
Clicant boto TRAMITAR, imprescindible adjuntar el formulari de sol·licitud que es troba a l'apartat de "Sol·licituds i documentació complementària" degudament emplenat.

Presencialment: (Degut a la complexitat de la tramitació, es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
Qualsevol persona interessada i imprescindible les persones estrangeres que siguin alta al Prat de Llobregat.
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït
Unitat responsable de la tramitació:
Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
Òrgan que resol:
Secció d'Estadística i Atenció Ciutadana
Termini màxim de resolució i notificació:
Immediat en tràmit presencial.
Efectes del silenci administratiu:
Estimatori
Observacions:

Totes les dades consignades a la sol·licitud han de ser certes. Si hi hagués qualsevol dada incorrecta o incomplerta, podrà donar lloc a la denegació de l'empadronament i a la derivació de la responsabilitat que, si s'escau, pugui correspondre.

L'alta al Padró d'Habitants del Prat de Llobregat es comunicarà a l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'INE donarà trasllat d'aquesta alta al municipi de procedència de la persona interessada als efectes de tramitar la baixa del padró en aquest municipi.

Tràmits destacats