Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Certificat d'empadronament individual i col·lectiu

FORA DE TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Certificat emès per l'Ajuntament del Prat de Llobregat que acredita la inscripció d'una persona al Padró Municipal d'Habitants (vigent o no) i on també es poden fer constar les persones que conviuen o han conviscut en un domicili durant un període concret. A diferència del justificant d'empadronament, el certificat és l'únic document que acredita de manera fefaent la residència o convivència davant determinades instàncies de l'administració, organismes estrangers,...

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

- Qualsevol persona major d'edat empadronada o que hagi estat empadronada en el municipi.

- Qualsevol persona major d'edat amb autorització expressa de la persona que sol·licita el certificat.

- En el cas que el certificat s'hagi d'emetre a nom d'una persona difunta, ho pot sol·licitar el cònjuge, fills, progenitors o hereus testamentaris, s'ha de justificar aquesta relació documentalment.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

Presencialment: (Degut a la complexitat de la tramitació, es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït
Unitat responsable de la tramitació:
Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
Òrgan que resol:
Secció d'Estadística i Atenció Ciutadana
Termini màxim de resolució i notificació:
2 mesos

Tràmits destacats