Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Fira Avícola - Reserva d'espai a la Mostra Comercial

FORA DE TERMINI

Període de presentació:

Del 8 de setembre al 24 de novembre.


Objecte:

Iniciar el tràmit de reserva d'espai per participar com a expositor a la Mostra Comercial i contractar l'estand i els serveis firals.

Forma d'inici:

A petició de la persona interessada.

Qui ho pot sol·licitar:

Poden concórrer a la Mostra Comercial tots els expositors, persones, empreses i/o entitats que ho desitgin, sense més restriccions que les derivades de la disponibilitat d'espai lliure i del compliment dels requeriments de les normes de participació.

Període de presentació:

Del 8 de setembre al 24 de novembre.

Canal de tramitació:

Telemàticament: Clicant botó TRAMITAR.

Taxes i impostos associats (pagament):

Preus públics vigents aprovats pel Ple Municipal. Trobareu el detall a les bases de participació.

Un cop acceptada la sol·licitud, la persona sol·licitant rebrà una notificació del preu públic total a pagar pels serveis sol·licitats. El pressupost inclourà les instruccions per fer el pagament que s’haurà de fer mitjançant transferència bancària.

Unitat responsable de la tramitació:

Àrea de Desenvolupament Econòmic.

Òrgan que resol:

Àrea de Desenvolupament Econòmic.

Termini màxim de resolució i notificació:

El que determini les bases de participació.

Observacions:

Una vegada enviada la sol·licitud de participació i la documentació requerida, es valorarà la seva participació, i en cas de ser acceptada s’enviarà una notificació per formalitzar-la i procedir a realitzar el pagament de la reserva.

L’autorització municipal només quedarà formalitzada quan s’hagi liquidat l’import íntegre de la sol·licitud de serveis demanats abans de la data límit establerta en el pressupost.

Tràmits destacats