Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Certificat d'empadronament anterior a l'1 d'abril de 1986

FORA DE TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Certificat que acredita l'empadronament d'una persona en el Padró d'Habitants del Prat de Llobregat en un període concret i amb data anterior a l'1 d'abril de 1986. Es poden fer constar també, si així se sol·licita, les persones que conviuen o convivien.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona interessada major d'edat, o persona amb autorització de l'interessat.
En el cas que el certificat s'hagi d'emetre a nom d'una persona difunta, ho pot sol·licitar el cònjuge, fills, progenitors o hereus testamentaris, s'haurà de justificar la relació documentalment.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

Presencialment: (Degut a la complexitat de la tramitació, es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Taxes i impostos associats (pagament):
Ordenança fiscal núm.10:Taxa de 11,70 euros per certificats d'empadronaments anteriors a 1986.
Unitat responsable de la tramitació:
Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
Òrgan que resol:
Secció d'Estadística i Atenció Ciutadana (OIAC)
Termini màxim de resolució i notificació:
Quinze dies màxim
Observacions:

Si la sol·licitud del certificat es fa per correu, el pagament de la taxa es realitzarà mitjançant un gir postal.

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats