Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Al·legacions per infracció de les ordenances municipals

EN TERMINI

Període de presentació:

Dins dels 10 dies hàbils, següents a la notificació de la incoació de l'expedient sancionador.


Objecte:

Presentar al·legacions en un procediment sancionador per una disconformitat contra una sanció o denúncia imposada per la Policia Local del Prat de Llobregat que no sigui en matèria d'ordenació del trànsit de vehicles.

Les al·legacions es poden presentar dins d'un expedient sancionador per:

    - Infraccions en matèria de civisme i convivència ciutadana
    - Infraccions en matèria de publicitat dinàmica
    - Infraccions relacionades amb la tinença de gossos potencialment perillosos
    - Altres infraccions contra les ordenances municipals

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Qualsevol persona, física o jurídica, per ella mateixa o mitjançant representant degudament acreditat, que hagi estat denunciada per infracció de les ordenances municipals o altra legislació sectorial diferent a la normativa de trànsit.

Període de presentació:

Dins dels 10 dies hàbils, següents a la notificació de la incoació de l'expedient sancionador.

Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment:
A l'Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC) (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
Pl. de la Vila, 1
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
Tel. 933 790 050

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.

Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït
Unitat responsable de la tramitació:
Secció Via Pública
Òrgan que resol:
Decret del Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Acció Ambiental, Energia, Serveis i Ciutadania.
Termini màxim de resolució i notificació:

6 mesos per a dictar resolució sancionadora per l'Administració a comptar des de la data en què es dicta l'acord d'incoació del procediment sancionador.

Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Potestatiu de reposició i contenciós administratiu.
Observacions:
Reducció de la sanció:

20% Si es reconeix la responsabilitat en qualsevol moment del procediment anterior a la resolució.

50% Si el reconeixement de la responsabilitat va acompanyat del pagament de la sanció dins dels 15 dies següents a la notificació de la denuncia.

40% Si el pagament voluntari de l'import de la sanció es produeix transcorreguts els 15 dies però abans de la resolució del procediment, s'aplicarà una reducció del 20%, que serà acumulatiu al descompte assenyalat en el primer paràgraf, per tant, un 40% en total.

Tràmits destacats