Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Deixalleria Municipal

FORA DE TERMINI

Període de presentació:Tot l'any.

Horari:
D'abril a setembre:
- De dilluns a dissabte, matins de 9:30 a 14h i tardes de 16 a 20h
- Diumenge, matins de 10 a 14h

D'octubre a març:
- De dilluns a dissabte, matins de 9:30 a 14h i tardes de 16 a 19h
- Diumenge, matins de 10 a 14h


Objecte:

Servei que permet la recepció de residus que no es recullen als contenidors i que per la seva naturalesa tenen un alt potencial contaminant o s'han de reciclar de determinada manera (residus especials i perillosos). El funcionament del servei és el següent:

- Les persones usuàries passaran pel control d'entrada de la Deixalleria i donaran informació dels residus que porten al personal del centre.

- El personal de la Deixalleria indicarà el contenidor més adient per a l'abocament dels residus que porti el ciutadà.

- Les persones usuàries que ho demanin rebran informació sobre la destinació i el tractament dels seus residus.

- No s'autoritza l'accés i la descàrrega a vehicles amb un PMA superior a 3.500 Kg, ni a aquells que no facin ús adient de les instal·lacions. També està prohibida la descàrrega de residus expressament no admesos a la deixalleria.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona major d'edat
Període de presentació:
Tot l'any.

Horari:
D'abril a setembre:
- De dilluns a dissabte, matins de 9:30 a 14h i tardes de 16 a 20h
- Diumenge, matins de 10 a 14h

D'octubre a març:
- De dilluns a dissabte, matins de 9:30 a 14h i tardes de 16 a 19h
- Diumenge, matins de 10 a 14h
Canal de tramitació:
Deixalleria Municipal
Ronda de Llevant, 22
08820-El Prat de Llobregat
Tel. 933 790 273
Taxes i impostos associats (pagament):

- La deixalleria és un servei gratuït per als particulars, amb límits diaris segons residus (veure detall en ordenança de preus públics).

- Per als petits industrials i comerciants els preus proposats per l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al conjunt de les Deixalleries cobreixen principalment les despeses de transport i eliminació de deixalles. Aquestes tarifes es poden consultar en l'Ordenança de preus públics.
Ordenança de preus públics Annex V.

Unitat responsable de la tramitació:
Manteniment i Serveis Urbans
Termini màxim de resolució i notificació:
Immediat
Observacions:
Tipus de residus que podeu portar a la Deixalleria:

Residus especials
- Fluorescents i bombetes
- Pneumàtics
- Dissolvents, pintures i vernissos
- Piles
- Aerosols
- Productes de cotxe i líquids de frens
- Electrodomèstic amb CFC-Olis de fregir (vegetals)
- Olis de cotxe (minerals)
- Radiografies i termòmetres- Tòners

Residus reciclables o reutilitzables
- Paper i cartó
- Vidre pla i d'ampolles
- Plàstic de tot tipus i porexpan
- Ferralla, llaunes i altres metalls
- Fustes
- Tèxtils
- Petits electrodomèstics sense CFC
- Aparells d'electrònic
- Sabates
- Càpsules monodosi de cafè

Altres residus valoritzables
- Runes i restes de construcció d'obres menors
- Restes de jardineria
- Voluminosos: mobles, matalassos, etc.

Tràmits destacats