Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Teleassistència domiciliària

FORA DE TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

El servei de teleassistència domiciliària és una prestació municipal que consisteix en la instal·lació d'un aparell al domicili de la persona usuària, connectat mitjançant la línia telefònica fixa a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència simplement prement un botó. Té per finalitat afavorir la seva seguretat i fer un seguiment i acompanyament a les persones que es troben en situació de risc per factors d'edat, salut o dependència.

És un servei preventiu i de proximitat que possibilita que persones grans o discapacitades, que no requereixen d'atenció permanent i presencial d'altres persones, tinguin a l'abast un dispositiu d'atenció davant de situacions de crisi, caigudes, emergències socials, sanitàries o d'habitatge per poder contactar de forma immediata amb el centre d'atenció.

És un servei permanent, funciona les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Aquest servei es configura en dos tipus de prestacions:

Servei directe des de la central:

- Gestió de riscos
- Atenció davant de situacions d'emergència
- Atenció especial davant temperatures extremes de fred/calor
- Control i seguiment de l'estat de l'usuari/a
- Servei d'agenda, recordatoris personalitzats
- Informació i suport personal
- Servei automàtic de seguretat
- Programació remota

Servei personalitzat:

- Servei tècnic: instal·lació, manteniment, assessorament tècnic, baixa i retirada d'equips
- Coordinació: familiarització de l'usuari/a amb les prestacions ofertes, visites de seguiment...

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Les persones grans o discapacitades empadronades al municipi del Prat de Llobregat que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d'edat o de discapacitat.
L'accés a aquest servei es fa mitjançant la valoració favorable d'un/a treballador/a o educador/a social dels Serveis Socials d'Atenció Primària de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

Presencial: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS)
Centre Cívic Palmira Domènech
C. Lo Gaiter del Llobregat, 112
Tel. 933 790 050Taxes i impostos associats (pagament):

Ordenança fiscal núm. 20: Taxa per la prestació de serveis socials.
La tarifa mensual aplicable per al servei de teleassistència és variable segons la tipologia de l'usuari/a.
La taxa de teleassistència pot tenir bonificacions. Per tal de calcular la bonificació es tindran en compte els ingressos totals anuals de l'usuari o usuària del servei i es dividiran per dotze.

Unitat responsable de la tramitació:
Àrea d'Acció Social.
Òrgan que resol:
Àrea d'Acció Social.
Termini màxim de resolució i notificació:
60 dies
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Potestatiu de reposició i contenciós administratiu

Tràmits destacats