Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Servei atenció domiciliària (SAD)

FORA DE TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

El servei d'atenció domiciliària és una prestació municipal que consisteix en atendre a les persones i famílies al seu domicili per activitats bàsiques de la vida diària, com la higiene personal, fer la compra, acompanyaments...amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i facilitar el manteniment de les persones al seu domicili, fent possible la integració en el seu medi familiar i social, i evitant o retardant l'internament a centres residencials.

Aquest servei promou l'ajut a la persona sol·licitant o, de forma grupal, a la família. Es realitza principalment al domicili de l'usuari/a per professionals de treball familiar que atenen les necessitats bàsiques i de relació amb l'entorn. Es duen a terme diferents tasques, segons les necessitats de la persona usuària i els objectius marcats en cada cas pel treballador/a social referent.

L'equip tècnic de l'Ajuntament és el responsable de la detecció i valoració de necessitats i de la prescripció dels serveis.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Les persones de totes les franges d'edat i famílies que estiguin empadronades al Prat de Llobregat i que, per motius físics, psíquics o socials, es trobin en situació de manca d'autonomia temporal o permanent, problemàtiques familiars especials, negligència o incapacitat per poder fer les tasques habituals de la vida quotidiana i portar un desenvolupament personal i familiar adequat.

L'accés a aquest servei es fa mitjançant la valoració favorable d'un/a treballador/a o educador/a social dels Serveis Socials d'Atenció Primària de l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

Presencial: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS)
Centre Cívic Palmira Domènech
C. Lo Gaiter del Llobregat, 112
Tel. 933 790 050

Unitat responsable de la tramitació:
Àrea d'Acció Social.
Òrgan que resol:
Àrea d'Acció Social.
Termini màxim de resolució i notificació:
60 dies
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Potestatiu de reposició i contenciós administratiu

Tràmits destacats