Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Renúncia, baixa i retirada d'un vehicle de la via pública

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any.


Objecte:

Sol·licitar la baixa d'un vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit, prèvia renúncia del vehicle a favor de l'Ajuntament, i el seu posterior desballestament com a residu sòlid urbà.
El titular del vehicle de fins 1200 Kg (catalogat com a turisme), o persona legitimada, davant de treballador/a de l'Ajuntament, signa l'escrit de renúncia del vehicle i la petició d'eliminació com residu municipal.
En aquest mateix escrit es fa constar on es troba estacionat el vehicle, per tal que pugui ser retirat pels serveis municipals. L'Ajuntament el declararà com a residu sòlid i el lliurarà a l'empresa encarregada del seu desballestament i de donar-lo de baixa a la Prefectura Provincial de Trànsit.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada.
Qui ho pot sol·licitar:

El titular del vehicle que figuri al registre de trànsit i que vulgui renunciar al seu vehicle. Si n'hi han més d'un titular, es necessitarà el consentiment de tots.
En cas de defunció del titular, hauran de sol·licitar el tràmit els seus hereus.
Si el titular del vehicle és una persona jurídica, haurà de sol·licitar el tràmit el seu representant legal.

Període de presentació:
Tot l'any.
Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntant el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment:
  - En la Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC) (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
  Pl. de la Vila, 1
  Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
  De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
  Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
  Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
  Tel. 933 790 050

  - A Policia Local
  c. del Riu Llobregat,2
  Horari: 24 hores, 365 dies a l'any

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.


Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït.
Unitat responsable de la tramitació:
Policia Local
Òrgan que resol:
Decret del regidor delegat de Policia Local
Termini màxim de resolució i notificació:
Immediat.
Recursos:
Recurs potestatiu de reposició i contenciós administratiu.
Observacions:

- Cal recordar que un vehicle no pot estar estacionat a la via pública sense tenir l'assegurança obligatòria en vigor.

- Si el vehicle supera els 1.200 Kg. de tara i/o el/la titular del vehicle és una persona jurídica, o existeix urgència en la tramitació de la baixa a la Direcció General de Tràfic (DGT), poden lliurar personalment els vehicles a qualsevol Centre Autoritzat de Tractament. En el moment del lliurament, el/la titular rep la còpia del certificat de destrucció que és el document perquè la Prefectura Provincial de Trànsit el doni de baixa.

- Les motocicletes i els ciclomotors, es poden donar de baixa directament a la DGT sense necessitat de lliurar-los a cap centre. El titular de la motocicleta o ciclomotor quan el doni de baixa, s'haurà de comprometre a lliurar-lo a un Centre Autoritzat de Tractament per a la seva destrucció. Aquest centre li farà entrega d'un certificat medi ambiental.

- En cas d'abandonament a la via pública de la motocicleta o ciclomotor, serà denunciat per aquest motiu i posteriorment se li reclamaran les taxes per estada i retirada al dipòsit de vehicles.

Si voleu accedir al cercador de la pàgina de la DGT per localitzar un Centre autoritzat de tractament de residus. cliqueu aquí

Tràmits destacats