Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència

FORA DE TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i accés als beneficis que es recullen a la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència.

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra persona o ajuts importants per realitzar activitats bàsiques de la via diària.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Persones que es trobin en situació de dependència que resideixin al territori espanyol i ho hagin fet durant 5 anys, dels quals dos hauran de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per a menors de 5 anys el període de residència s'exigirà a qui tingui la guarda i custòdia.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

Presencial: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
Oficina Integral d'Atenció Social (OIAS)
Centre Cívic Palmira Domènech
C. Lo Gaiter del Llobregat, 112
Tel. 933 790 050

Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït
Unitat responsable de la tramitació:
Àrea d'Acció Social.
Òrgan que resol:
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya
Termini màxim de resolució i notificació:
3 mesos
Recursos:

En cas de disconformitat amb el grau i nivell atorgat per l'informe de valoració, la persona interessada pot presentar una reclamació en el termini de 30 dies comptats des de la data de la notificació de la resolució. S'han d'adjuntar a la reclamació un informe mèdic actualitzat que complementi els lliurats prèviament per a la valoració realitzada i les altres proves que es considerin pertinents.

Observacions:
Per a més informació, podeu consultar en: Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència

Tràmits destacats