Justificant d'empadronament individual i/o col·lectiu sense certificat digital


Nivell 3. Iniciació electrònica
Objecte:

Justificant emès per l'Ajuntament del Prat de Llobregat acreditatiu de la inscripció d'una persona al Padró Municipal d'Habitants tal i com consta en la data de la sol·licitud. Aquest justificant pot ser individual o de totes les persones empadronades en aquell domicili.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:
Qualsevol persona major d'edat sempre que demani el justificant del seu domicili.
Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:
Presencial, a l'OIAC
Ajuntament del Prat de Llobregat
Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
Casa de la Vila
Pl. de la Vila, 1
08820-El Prat de Llobregat

Horari:
De dilluns a divendres, matins de 9 h a 13.30 h
De dilluns a dijous, tardes de 16.30 h a 19 h
Tancat les tardes de Dijous Sant, 24 i 31 de desembre
Estiu (de l'1 de juliol al 31 d'agost), de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

Per correu, a l'adreça anterior

Per fax: 934 781 267

Per correu electrònic emplenar el formulari adjunt. Aquesta opció només la podrà sol·licitar la persona interessada, el justificant serà enviat al domicili on esteu empadronats.

Si es vol obtenir de manera immediata, cal disposar de certificat digital i accedir als enllaços següents:Justificant d'empadronament individual amb certificat digital o Justificant d'empadronament col·lectiu amb certificat digital

Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït
Unitat responsable de la tramitació:
Estadística
Òrgan que resol:
Secció d'Estadística i Atenció Ciutadana
Termini màxim de resolució i notificació:
Immediat si és presencial, si la sol·licitud és via correu electrònic, una setmana.
Observacions:

No es pot tramitar per correu electrònic la sol·licitud del justificant d'empadronament en els casos següents:

- Si s'està en situació de pendent de renovació
- Si s'ha sol·licitat la baixa al Padró
- Si la seva situació en el Padró consta inscrita com a baixa (canvi a un altre municipi, defunció, etc...)