Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Certificats cadastrals: Punt d'Informació cadastral

FORA DE TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Objecte:

Facilitar l'accés dels ciutadans a la informació cadastral i emetre les certificacions oportunes sobre béns immobles i titulars cadastrals.

L'Ajuntament del Prat, com a Punt d'Informació Cadastral (PIC) reconegut per la Direcció General del Cadastre, facilita aquesta informació accedint directament a l'Oficina virtual del cadastre i ofereix els serveis següents:

- Consulta i certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia digital.
- Consulta i certificació electrònica de dades cadastrals protegides a petició dels titulars cadastrals sobre els seus béns immobles.
- Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral a favor de la persona sol·licitant.

Aquestes consultes es poden fer en relació a tot el territori espanyol, excepte dels béns situats al País Basc i Navarra.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada
Qui ho pot sol·licitar:

Respecte a la informació no protegida qualsevol persona física o jurídica interessada; respecte a la informació protegida els titulars cadastrals, el seu representant o una persona degudament autoritzada per escrit.

Són dades protegides: el nom, cognoms, raó social, codi d'identificació i domicili de qui figuri inscrit al cadastre com a titular, així com el valor cadastral dels immobles.

Període de presentació:
Tot l'any
Canal de tramitació:

Presencial
  - Ajuntament del Prat de Llobregat
  Departament de Gestió Tributària (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line

  C.Centre, 26-30, baixos
  Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30h
  Tel. 933 790 050 Ext. 5109, altres extensions 5330 i 5348

  - Gerència Territorial del Cadastre
  c. Travessera de Gràcia, 58 2n
  08006-Barcelona
  Horari: de dilluns a divendres, matins de 9 h a 14 h
  Tel. 933 662 200
  Fax 932 017 497

A traves de la seu electrònica del cadastre:
cliqueu aquí
Taxes i impostos associats (pagament):
Servei gratuït
Unitat responsable de la tramitació:
Secció de Gestió Tributària, Punt d'Informació Cadastral
Termini màxim de resolució i notificació:
Immediat

Tràmits destacats