Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Devolució d'ingressos indeguts

EN TERMINI

Període de presentació:Termini de 4 anys a partir de la data de l'ingrés indegut


Objecte:

La devolució d'aquells ingressos, indegudament percebuts per l'Ajuntament, en concepte d'impostos i taxes.

Forma d'inici:
A petició de la persona interessada i a instància de l'Ajuntament
Qui ho pot sol·licitar:
El subjecte passiu de l'impost o taxa
Període de presentació:
Termini de 4 anys a partir de la data de l'ingrés indegut
Canal de tramitació:

- Persones físiques -

Telemàticament: Clicant boto TRAMITAR i adjuntar el document de sol·licitud degudament emplenat.

Presencialment:
  - Al Departament de Gestió Tributària: (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
  C.Centre, 26-30, baixos
  Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30h
  Tel. 933 790 050 Ext. 5109, altres extensions 5330 i 5348

  - En la Oficina d'Informació i Atenció ciutadana (OIAC) (Es recomana sol·licitar cita prèvia on line)
  Pl. de la Vila, 1
  Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30 h
  De dilluns a dijous de 16.30h a 19 h
  Des de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres de 9 a 14h
  Tancat les tardes de Dijous Sant i els dies 24 i 31 de desembre
  Tel. 933 790 050

Altres: A través de qualsevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

- Persones jurídiques -
Les persones jurídiques només podran realitzar aquest tràmit per via telemàtica.

Unitat responsable de la tramitació:

Departament de Gestió Tributària/Tresoreria
ORGT (Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona).

Si la devolució és per un cobrament duplicat: tresoreria o ORGT.
Si la devolució és com a conseqüència de l'anul·lació, de la liquidació, de la liquidació de l'impost o taxa en qüestió, Gestió Tributària.

Òrgan que resol:
Decret del Tinent d'alcalde d'Economia, Governança i Qualitat Democràtica.
Termini màxim de resolució i notificació:
Màxim legal de 6 mesos des de l'inici del procediment.
Efectes del silenci administratiu:
Desestimatori
Recursos:
Recurs de reposició
Observacions:

El subjecte passiu ha d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament.

Sol·licituds i documentació complementàriaTràmits destacats