Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IIVTNU - Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)

EN TERMINI

Període de presentació:

El termini de presentació comença a comptar des de:
- "Intervivos", 30 dies hàbils des de la data de l'escriptura.
- "Mortis causa", 6 mesos, prorrogables fins a 1 any a petició del subjecte passiu, des de la data de la mort de la persona de la qual s'hereta.
Tràmits destacats