Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Taxa per les ocupacions del subsòl, el sòl, la volada i activitat a la via pública

FORA DE TERMINI

Període de presentació:Tot l'any  • Llei 58/2003: de 17 de desembre, general tributària.
  • Reial decret legislatiu 2/2004: de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
  • OF: Ordenances fiscals.

Tràmits destacats