Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Comunicació de primera utilització i ocupació d'edificis i instal·lacions

EN TERMINI

Període de presentació:1 mes, comptat des de la data d'acabament de les obres.  • Llei 39/2015: d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Decret legislatiu 1/2010 : de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
  • Decret 179/1995: de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
  • OMT: Ordenances metropolitanes d'edificació.

Tràmits destacats