Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra major - Instal·lació i posada en funcionament de Grua-torre

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any  • ITC: Instrucció tècnica complementària ITC MIE-AEM-2 del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torres per a obres o altres aplicacions, aprovada pel Reial decret 836/2003, de 27 de juny.
  • Reial decret 1644/2008: de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines.
  • Decret legislatiu 1/2010 : de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
  • OF núm. 10: Ordenança fiscal núm. 10, que regula les taxes per expedicions de documents.

Tràmits destacats