Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra major - Llicències de parcel·lacions

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any  • Decret legislatiu 1/2010 : de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
  • Decret 305/2006: de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.
  • Decret 179/1995: de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
  • OF núm. 10: Ordenança fiscal núm. 10, que regula les taxes per expedicions de documents.
  • OMT: Ordenances metropolitanes d'edificació.

Tràmits destacats