Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Informe d'adequació de l'habitatge

EN TERMINI

Període de presentació:En qualsevol moment  • Reial decret 557/2011: de 20 d'abril pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009.
  • Llei orgànica 4/2000: de'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social després de la reforma per Llei orgànica 2/2009.
  • Instrucció SIMC/TSF/1/2017: del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per la qual s'estableixen els criteris generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria competència de la Generalitat de Catalunya.
  • Llei 2/2014: , del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic., del 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público.(DOGC núm. 6551 publicat el 30/01/2014).

Tràmits destacats