Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

FUE Sol·licitud informe previ en matèria de seguretat contra incendis

FORA DE TERMINI

Període de presentació:Tot l'any  • Reial decret 2267/2004: de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI).
  • Llei 3/2010: de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
  • Reial decret 314/2006: de 17 de març i posteriors modificacions i correccions, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).
  • ITC: Instruccions Tècniques Complementàries, aprovades per mitjà de les Ordres INT/322/2012, INT/323/2012 i INT/324/2012, d'11 d'octubre, del Departament d'Interior, que complementen les reglamentacions tècniques en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi als edificis en qüestions específiques o particulars.
  • Reial decret 2816/1982: de 27 d'agost pel qual s'aprova el Reglament general de policia d'espectacles públics i activitats recreatives, excepte els articles expressament derogats pel Codi tècnic de l'edificació.
  • Reial decret 1942/1993: de 5 de novembre, i posteriors modificacions per l'Ordre de 16 d'abril de 1998, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis.
  • Real Decreto 312/2005: de 18 de març pel qual s'aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i resistència davant el foc.


Tràmits destacats