Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Sol·licitud actes de ciutat

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any.

 • Per a espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament inferior a 500 persones:
  La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 15 dies hàbils, respecte la data de l'activitat.

 • Per a espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament superior a 500 persones i inferior a 1000 persones: La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 30 dies hàbils, respecte la data de l'activitat.

 • Per a espectacles públics i activitats recreatives amb un aforament superior a 1000 persones i fins a 10.000 persones: La sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació mínima de 30 dies hàbils, respecte la data de l'activitat.


  • Decret 336/1988: de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya.
  • Decret legislatiu 2/2003: de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 11/2009: de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives d'espectacles públics i les activitats recreatives.
  • Decret 112/2010: de 31 d'agost, pel qual s'aprova el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
  • Reial decret 109/2010: de 5 de febrer, pel qual es modifiquen diversos reals decrets en matèria sanitària.
  • Decret 330/2011: de 3 de maig, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a matèries que són competència del Departament de Salut.
  • Resolució CLT/1502/2016: de 10 de juny, de reconeixement del caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives amb ús d'artificis de pirotècnia que se celebren a Catalunya.
  • O.M.: Ordenança de civisme i convivència ciutadana, aprovada pel Ple municipal de data 06/06/2015.

  Tràmits destacats