Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IBI - Impost sobre Béns Immobles: Bonificació per a famílies nombroses

EN TERMINI

Període de presentació:

La bonificació per família nombrosa no pot tenir caràcter retroactiu i haurà de ser sol·licitada dins els terminis següents:

- Si es tracta de liquidacions incloses al padró anual, fins a la finalització de l'any natural a què es refereix el padró.
- Si es tracta de liquidacions d'ingrés directe, abans que hagin transcorregut dos mesos des de que la liquidació hagi guanyat fermesa.


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Títol vigent de família nombrosa expedit pel departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya. Obligatori Presencial
Rebut de l'Impost sobre béns Immobles de l'habitatge habitual. Obligatori Presencial
Compte corrent del qual sigui titular el subjecte passiu, a fi d'ingressar l'import corresponent a la bonificació. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats