Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IVTM - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: Bonificació per a vehicles no contaminants

EN TERMINI

Període de presentació:

A partir de la data d'adquisició del vehicle, sempre que es sol·liciti en temps i forma. No es concedirà la bonificació d'exercicis anteriors.

Acordada la bonificació, tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la data de la seva sol·licitud i s'expedirà el document acreditatiu de l'acord de la concessió d'aquesta bonificació.

En el cas de primeres adquisicions, la persona interessada haurà d'abonar el 100% de l'impost a l'Oficina de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació a la Prefectura General de Trànsit i podrà sol·licitar la concessió de la bonificació, i la devolució de la bonificació corresponent al rebut pagat, abans del 31 de desembre de l'any en curs.


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Permís de circulació i fitxa tècnica del vehicle. Obligatori Ambdues
NIF Obligatori Presencial
Compte corrent del qual sigui titular el subjecte passiu, a fi d'ingressar l'import corresponent a la bonificació. Opcional Ambdues
Últim rebut pagat de l'IVTM. (opcional) Opcional Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats