Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

TXIA - Taxa per Intervencions en Activitats: Bonificacions

EN TERMINI

Període de presentació:

La bonificació haurà de demanar-se en el moment de la sol·licitud de la llicència d'activitats.


Documentació a aportar


Trasllat d'activitats

Documentació Tipus Presentació Model
Fotocòpia de l'alta i la baixa de l'IAE o de la declaració censal d'alta i de baixa en el cens obligats tributaris (model 036). Obligatori Presencial
Fotocòpia de la llicència d'activitat anterior. Obligatori Presencial

Reobertures d'establiments

Documentació Tipus Presentació Model

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per a acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris d'assignació de places. Com que tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per a poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per a acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


Obligatori Presencial
Fotocòpia de l'alta i la baixa de l'IAE o de la declaració censal d'alta i de baixa en el cens obligats tributaris (model 036). Obligatori Presencial
Fotocòpia de la llicència d'activitat anterior. Obligatori Presencial

Per a les societats cooperatives

Documentació Tipus Presentació Model
Fotocòpia de l'alta i la baixa de l'IAE o de la declaració censal d'alta i de baixa en el cens obligats tributaris (model 036). Obligatori Presencial
Fotocòpia dels estatuts de constitució de la societat. Obligatori Presencial
NIF Obligatori Presencial

Per l'estalvi energètic i/o la utilització d'energies alternatives

Documentació Tipus Presentació Model
Mitjançant instància aportant la documentació acreditativa, sempre i quan no hagi estat descrita o aportada a la memòria descriptiva del projecte. Obligatori Presencial

Pels establiments de productes i materials d'estalvi energètic

Documentació Tipus Presentació Model
Fotocòpia de l'alta i la baixa de l'IAE o de la declaració censal d'alta i de baixa en el cens obligats tributaris (model 036). Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats