Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

TXIA - Taxa per Intervencions en Activitats: Exempció

EN TERMINI

Període de presentació:

La bonificació haurà de demanar-se en el moment de la sol·licitud de la llicència d'activitats.


Documentació a aportar


Canvis de nom per transmissions entre familiars de primer grau

Documentació Tipus Presentació Model

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per a acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l'acompliment dels criteris d'assignació de places. Com que tots els tràmits es fan de manera telemàtica, cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per a poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per a acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.


Obligatori Presencial
Fotocòpia de l'alta i la baixa de l'IAE o de la declaració censal d'alta i de baixa en el cens obligats tributaris (model 036). Obligatori Presencial
Fotocòpia de la llicència d'activitat anterior. Obligatori Presencial

Canvis de nom per constitució/dissolució de societats mercantils

Documentació Tipus Presentació Model
Fotocòpia de l'escriptura de constitució de la societat. Obligatori Presencial
Fotocòpia de l'alta i la baixa de l'IAE o de la declaració censal d'alta i de baixa en el cens obligats tributaris (model 036). Obligatori Presencial
Fotocòpia de la llicència d'activitat anterior. Obligatori Presencial

Canvis de nom per canvi de denominació, absorció o fusió

Documentació Tipus Presentació Model
Fotocòpia de l'escriptura del canvi de denominació, absorció o fusió. Obligatori Presencial
Fotocòpia de l'alta i la baixa de l'IAE o de la declaració censal d'alta i de baixa en el cens obligats tributaris (model 036). Obligatori Presencial
Fotocòpia de la llicència d'activitat anterior. Obligatori Presencial

Trasllats motivats per enderrocs o expopiacions per part de l'Administració

Documentació Tipus Presentació Model
Document que acrediti l'enderroc o l'expopiació. Obligatori Presencial
Fotocòpia de l'alta i la baixa de l'IAE o de la declaració censal d'alta i de baixa en el cens obligats tributaris (model 036). Obligatori Presencial
Fotocòpia de la llicència d'activitat anterior. Obligatori Presencial

Exercici d'activitats professionals realitzades per persones físiques

Documentació Tipus Presentació Model
Full d'empadronament individual Obligatori Presencial
Fotocòpia de l'alta i la baixa de l'IAE o de la declaració censal d'alta i de baixa en el cens obligats tributaris (model 036). Obligatori Presencial
Justificant de la col·legiació al dia de la petició. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats