Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Comunicació de primera utilització i ocupació d'edificis i instal·lacions

EN TERMINI

Període de presentació:1 mes, comptat des de la data d'acabament de les obres.


Documentació a aportar


En tots els casos:

Documentació Tipus Presentació Model
Formulari de sol·licitud general comunicant la primera utilització i/o ocupació i la devolució de les garanties corresponents per a la reposició dels elements urbanístics. Obligatori Ambdues
Certificat final d'obra visat pel col·legi professional. Obligatori Ambdues

Projecte d'execució de l'estat final d'obra (as built) visat pel col·legi professional, en suport digital, que inclogui les modificacions realitzades amb indicació del pressupost d'execució material (PEM), així com el plànol actualitzat de la xarxa de clavegueram i el plànol de la fonamentació executada.

Obligatori Ambdues
Fotocòpia del model 900D de la Declaració d'Alteració de Béns Immobles de Naturalesa Urbana, degudament complimentat. Obligatori Ambdues
Certificat emès per l'empresa gestora dels residus, referent a les quantitats i als tipus de residus lliurats. Obligatori Ambdues
Fotografia de l'edifici en suport digital. Obligatori Ambdues
Altra documentació que quedi especificada en les condicions generals i específiques de la llicència un cop finalitzada l'obra. Obligatori Ambdues

Per als edificis d'habitatges plurifamiliars, a més caldrà aportar:

Documentació Tipus Presentació Model
Certificat de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació que acrediti que la instal·lació de les infraestructures comunes de telecomunicacions executada compleix la legislació vigent. Obligatori Ambdues
Manual d'ús i manteniment de l'edifici. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats