Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Obra major - Llicència urbanística per a la constitució i modificació d'un règim de propietat horitzontal simple o complexa

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Genèrica:

Documentació Tipus Presentació Model
Formulari de Sol·licitud. Obligatori Presencial

Projecte tècnic, per triplicat, que contingui la documentació següent:

Documentació Tipus Presentació Model
Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació. Obligatori Presencial
Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o elements proposats a les determinacions del planejament aplicable i, en el cas d'habitatges, del compliment dels requisits mínims d'habitabilitat per a segona ocupació. Obligatori Presencial
Plànols necessaris, a escala adequada, per deixar constància del nombre d'habitatges, establiments o elements, i de llur superfície i ús urbanístic. Obligatori Presencial
Proforma de l'escriptura pública de divisió horitzontal simple o complexa. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats