Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Mercat setmanal de Sant Cosme

EN TERMINI

Període de presentació:- Sol·licitud inicial per a la venda no sedentària:
En el termini que es determini en el procediment de selecció.

- Resta de sol·licituds: en qualsevol moment.


Documentació a aportar


a) Transmissió de parada (art. 16 de l'Ordenança municipal de venda no sedentària)

Documentació Tipus Presentació Model
Transmitent:
Segons la causa que es doni: baixa de l'activitat, acreditació de la situació sobrevinguda o títol successori (aquest últim, en cas de mort del titular).
Opcional Presencial
Transmissor:
Certificat recent d'Hisenda d'alta de l'activitat o 3r trimestre d'aquesta, en el mòdul corresponent (no cal presentar-lo si s'autoritza a l'Ajuntament a obtenir la informació d'Hisenda).

Opcional Presencial
Certificat d'estar d'alta de la Seguretat Social i d'estar al corrent de pagament (No cal presentar-lo si s'autoritza a l'Ajuntament a obtenir la informació de la Seguretat Social). Obligatori Presencial
Rebut actual de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. Obligatori Presencial
Fotografia Obligatori Presencial
Sol·licitud específica. Obligatori Presencial
Declaració jurada del titular sobre relació de persones auxiliades (document no obligatori). Obligatori Presencial
Autorització per a la comprovació del compliment d'obligacions tributàries i de Seguretat social (document no obligatori). Obligatori Presencial

b) Per al cas de licitació en el procediment de selecció:

Documentació Tipus Presentació Model
La documentació que es publiqui a les corresponents bases de la convocatòria pública. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats