Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

IAE - Impost sobre Activitats Econòmiques: Baixa

EN TERMINI

Període de presentació:Baixes per cessament d'activitat: en el termini d'un mes des del cessament.
Baixa per gaudiment d'exempció: el mes de desembre anterior a l'any en què es tingui dret a l'exempció.


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
-Imprès de declaració degudament complimentat i signat per un representant de l'empresa. Obligatori Presencial
- Últim rebut de l'IAE. Obligatori Presencial
- Escriptura de poders de la persona que fa el tràmit. Obligatori Presencial
- NIF/NIE o passaport de l'administrador o apoderat. Obligatori Presencial
-Document d'autorització -a més de la documentació anterior quan el signant no sigui el representant legal de l'entitat- signada per qui tingui poders o per l'administrador i representant; fotocopia NIF/NIE o passaport persona autoritzada per fer el tràmit i de l'autoritzant. Obligatori Presencial
- En el cas que la baixa es sol·liciti per supòsit d'exempció còpia compulsada de l'Impost de Societats. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats