Inscripción a cursos de formación continúa. Trabajadores/as preferentemente en activo


Nivel 4. Tramitación  electrónica completa.

Documentación a aportar


Documentació general

Documentación Tipo Presentación Modelo
Modelo de ficha de inscripción a cursos de formación continúa. Obligatorio Ambas

Leyenda


Tipo de documentación a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatorio Obligatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas