Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

FUE Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic (CPCT)

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any.


Documentació a aportar


Nova obertura y/o Canvi de nom

Documentació Tipus Presentació Model
Model de Comunicació Prèvia amb Certificat Tècnic (CPCT). Obligatori Electrònica
Per a persones físiques NIF. Obligatori Electrònica
Per a persones jurídiques, escriptura de constitució de la societat, poders de la persona representant i NIF. Obligatori Electrònica
Alta IAE o fotocòpia alta declaració censal (model 036 o 037 de la Agència Tributària). Obligatori Electrònica
Contracte de lloguer o de l'escriptura de propietat de l'establiment. Obligatori Electrònica
Plànol d'emplaçament a escala 1:500 que inclogui la geometria d'ocupació en planta de l'establiment (només per a Nova obertura). Obligatori Electrònica
Una fotografia de la façana en suport digital (només per a Nova obertura). Obligatori Electrònica
Autoliquidació de taxes. Obligatori Electrònica
Certificat tècnic segons model. Obligatori Electrònica
Model document de traspàs d'activitat (només per a Canvi de nom). Obligatori Electrònica
Declaració responsable de subrogació (CPAS 5)(només per a Canvi de nom) Obligatori Electrònica

Modificació (les modificacions de caràcter substancial s'han de tramitar com a nova Comunicació prèvia amb Certificat Tècnic )

Documentació Tipus Presentació Model
Ver tràmit FUE Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat. Obligatori Electrònica

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats