Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

FUE Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic (CPCT)

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any.


Documentació a aportar


Nova obertura y/o Canvi de nom

Documentació Tipus Presentació Model
Model de Comunicació Prèvia amb Certificat Tècnic (CPCT). Obligatori Electrònica
Per a persones físiques NIF. Obligatori Electrònica
Per a persones jurídiques, escriptura de constitució de la societat, poders de la persona representant i NIF. Obligatori Electrònica
Alta IAE o fotocòpia alta declaració censal (model 036 o 037 de la Agència Tributària). Obligatori Electrònica
Contracte de lloguer o de l'escriptura de propietat de l'establiment. Obligatori Electrònica
Plànol d'emplaçament a escala 1:500 que inclogui la geometria d'ocupació en planta de l'establiment (només per a Nova obertura). Obligatori Electrònica
Una fotografia de la façana en suport digital (només per a Nova obertura). Obligatori Electrònica
Autoliquidació de taxes. Obligatori Electrònica
Certificat tècnic segons model. Obligatori Electrònica
Model document de traspàs d'activitat (només per a Canvi de nom). Obligatori Electrònica
Declaració responsable de subrogació (CPAS 5)(només per a Canvi de nom) Obligatori Electrònica
Pòlissa de responsabilitat del tècnic en cas de certificats no visats per col·legi professional. Obligatori Electrònica

Modificació (les modificacions de caràcter substancial s'han de tramitar com a nova Comunicació prèvia amb Certificat Tècnic )

Documentació Tipus Presentació Model
Ver tràmit FUE Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat. Obligatori Electrònica

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats