Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Representa - Registre electrònic d'apoderaments

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any.


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
El document d’identificació de la persona poderdant: NIF, Targeta d’Identitat comunitària i certificat NE, Targeta NIE o passaport en vigor. Obligatori Presencial
El document d’identificació de la persona representant: NIF, Targeta d’Identitat comunitària i certificat NE, Targeta NIE o passaport en vigor. Obligatori Presencial
Per a registres iniciats per la persona representant, cal adjuntar el document verificat per fedatari públic en què se li van atorgar els poders prèviament. Només s'admeten documents notarials o documents privats verificats per qualsevol altre fedatari públic. Si al document notarial no figura el CSV (codi segur de verificació) s'ha de tenir en compte que:
- Si es presenta a una oficina de registre, ha de ser una primera còpia emesa per la notaria.
- Si es presenta telemàticament ha de ser una còpia autèntica, proporcionada per una oficina d'assistència en matèria de registre.
Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats