Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Control de gossos perillosos (llicència i renovació)

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Documentació a aportar

Documentació Tipus Presentació Model
a) Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos: Obligatori Presencial
Sol·licitud d'alta en el cens municipal d'animals de companyia. Obligatori Presencial
Sol·licitud de llicència per a la tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos. Obligatori Presencial

Del gos:

Documentació Tipus Presentació Model
Cartilla de vacunació. Obligatori Presencial
Document acreditatiu de la identificació del gos mitjançant microxip. Obligatori Presencial

De la persona titular o conductora:

Documentació Tipus Presentació Model
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Obligatori Presencial
Declaració jurada de no haver estat sancionada per infracció greu o molt greu relacionada amb la tinença de gossos perillosos. Obligatori Presencial
NIF de la persona titular. Obligatori Presencial
Justificant d'ingrés de la taxa municipal de tramitació de la llicència per a la tinença i/o conducció d'un gos considerat potencialment perillós. Obligatori Presencial
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil rebut de pagament. Obligatori Presencial

Documentació a aportar

Documentació Tipus Presentació Model
b) Renovació de llicència : Obligatori Presencial
Sol·licitud de renovació de llicència per a la tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos. Obligatori Presencial

De la persona titular o conductora:

Documentació Tipus Presentació Model
Certificat de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Obligatori Presencial
Declaració jurada de no haver estat sancionada per infracció greu o molt greu relacionada amb la tinença de gossos perillosos. Obligatori Presencial
NIF de la persona sol·licitant. Obligatori Presencial
Justificant d'ingrés de la taxa municipal de tramitació de la llicència per a la tinença i/o conducció d'un gos considerat potencialment perillós. Obligatori Presencial
Pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil rebut de pagament. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats