Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Targeta per a conductor/a:

Documentació Tipus Presentació Model
Sol·licitud mitjançant imprès oficial (amb la documentació que s'indica a continuació. Actualment es troba en tràmit la consulta de dades mitjançant la plataforma d'intercanvi de dades Via Oberta). Obligatori Presencial
Dues fotografies del tipus carnet de la persona titular. Obligatori Presencial
Certificat de disminució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti que superi el barem de mobilitat o la targeta acreditativa de la discapacitat. Obligatori Presencial
Permís de conducció. Obligatori Presencial

Targeta per a no conductor/a:

Documentació Tipus Presentació Model
Sol·licitud mitjançant imprès oficial (amb la documentació que s'indica a continuació. Actualment es troba en tràmit la consulta de dades mitjançant la plataforma d'intercanvi de dades Via Oberta). Obligatori Presencial
Dues fotografies del tipus carnet de la persona titular. Obligatori Presencial
Documentació que acrediti la representació legal, en cas que la persona sigui menor d'edat o incapacitada i la persona representant no sigui el pare o la mare o la targeta acreditativa de la discapacitat. Obligatori Presencial
Certificat de disminució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti que superi el barem de mobilitat o que compleixi els altres criteris que donen dret a la targeta. Obligatori Presencial
En el cas de la targeta provisional, la persona interessada ha de sol·licitar-la segons model d'imprès normalitzat de sol·licitud a l'òrgan competent que atorga les targetes d'aparcament ordinàries per a persones amb discapacitat (ens locals), acompanyant-la de l'Informe mèdic necessari, emès pel Servei públic de Salut per a l'acreditació dels requisits per a la targeta d'aparcament provisional. Obligatori Presencial

Targeta de transport col·lectiu:

Documentació Tipus Presentació Model
Sol·licitud mitjançant imprès oficial (amb la documentació que s'indica a continuació. Actualment es troba en tràmit la consulta de dades mitjançant la plataforma d'intercanvi de dades Via Oberta). Obligatori Presencial
Permís de circulació. Obligatori Presencial
Fitxa tècnica del vehicle. Obligatori Presencial

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats