Necessites ajuda?
Contacta’ns!

Seu Electrònica
El Prat de Llobregat

Has de fer tràmits amb l’Ajuntament?

T’ajudem a fer-ho de forma fàcil i sense perdre temps.

Alta per naixement en el Padró Municipal d'Habitants

EN TERMINI

Període de presentació:Tot l'any


Documentació a aportar


Documentació Tipus Presentació Model
Formulari de Sol·licitud. Obligatori Ambdues
Document d'identitat original dels pares o tutors legals del menor. Obligatori Presencial
Original del Llibre de família o certificat de naixement si s'empadrona amb els pares. Obligatori Presencial
Si s'empadrona amb un dels progenitors, s'haurà d'aportar autorització del pare/mare amb el que no s'empadrona o document legal original que li atribueixi la guàrdia i custodia del menor. Obligatori Presencial
Si s'empadrona sense els pares, autorització fefaent dels pares o de qui tingui la guàrdia i custodia, amb original dels documents d'identitat. Obligatori Ambdues

Llegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Electrònica Electrònica
  • Ambdues Ambdues

Tràmits destacats